Yıldızname

Yıldızname nedir? Yıldıznameye nasıl bakılır? Yıldıznamenin tarihi hakkında? Yıldızname hakkında bilinmeyenler ile başbaşasınız buyrun beraber tekrar gözden geçirelim.

Yıldızname aslında bulundugunuz burç ile ilişkilendirilerek, hayatınıza ve dahası kişiliğinize olan yıldızsal etkisileşimin net biçimde yoruma dökülmesidir. Ayrıca olası ve olacak hadiselerin, vuku bulacak gerçekleşecek olayların ve dahası sizi gelecekte ne gibi bir örgü kader çizgisi beklemekte bütün bunların detaylandırılarak hatta beklentilerinizden daha fazlası ile çözümlemesi yıldızname ile bittabi mümkün olabilmektedir.

Yıldızname bakımı kişiden kişye farklılık göstermekte olan bir sistematik düzlemdedir. Kimine basit gelebilecek bir takım ebced hesabı düzeni ve bulunduğunuz gün konumu yıldız hareketleri ile belirli bir düzlem içerisinde yorumlanabilmektedir. Bu anlattığım kaba tabirle eski usül Yıldızname bakımıdır. Elbette bilgi üstüne bilgi eklemek adına çeşitli çalışmalar neticesinde yıldız buhurunuzun yakımı neticesinde ve o an için gerekli olan çağırımlarla ve gerekli ruhani yardımlar alarak yapılan Yıldızname adı üzere kendi kanaatimce Yıldız gibi parlak bir bakımın oluşmasında etken faktördür diye düşünmekteyim.

Yıldıznamenin günümüze kıyasla en çok tercih edildiği ve rövaçta oldugu devir tarih olarak Osmanlı İmparatorlugu’nun hüküm sürdügü yıllara dayanmakta. Bu devirde yıldızlara bakarak ve farklı açılımlarla Yıldıznameye bakmak kişinin geleceğine dair yorumlar yapmak şimdikinden daha farklı bir biçimde el üstünde tutulan bir zanaat durumundaydı.

Yıldızname bir ilim okyanusu halindedir. Bu yukarıda bahsi geçen çağa damgasını vuran üstad Erzurumlu İbrahim Hakkı hz. olmuş olup bütün felek ve yıldızları 17. asırda kitaplaştırmış ve çağa ve geleceğe damgasını vurarak arkasında bir çok eseri bizlere hediye etmiştir. Bu bahsi geçen silsilede en kıymetli ve bilinen eseri ise Marifetnamedir.

Yıldızname ilmi ile şahsınız adına bulunduğunuz Yıldız’sal döngü açılımı ve Burcunuzu ebced-i kebir ile harmanlayıp, matematiksel bir doğruda gelecek haritanız ve olabilme ihtimali gayet yüksek olayları anlamlandırmak hayli mümkündür. Astroloji ilmi burç burç, burç sınıflandırılarak kitlelere hitap edebilen bir yapıda olmasına karşın, Yıldızname tamamen şahsınız adına yapılan bir açılımla gayet isabetli yorumlamaları saptama sanatıdır dersek
yanılmamış olurum.

Mesela Yıldızname ilmi sizin bulunduğunuz burcun özelliklerini de size bildirir, daha detaylandıracak olursak bu içerik size bir anlamda bir kaynak niteliğinde yardımcı bir klavuz olabilir.

Yıldızname ve Büyü ögretilerinde Koç, Aslan, Yay bu üç burç Ateş Grubunu Temsil Eder.

Aynı zamanda İkizler, Terazi, Kova bu üç Burçta Hava Grubunu Temsil Etmektedir.

Yengeç, Akrep, Balık bu üç burç ise Su Grubuna dahildir.

Boğa, Başak, Oğla Üçlüsü ise Toprak Grubun Temsil Etmektedir.

Burçlarınızı temsilen belirlenen ateş, hava, su ve toprak bir benzetme olmasa gerek. Doğum anında ciğerinize ilk giden oksijen ve bunun beyinimizde yarattığı etkileşim sayesinde doğal olarak Dünyanın neresinde bulunuyorsak o anki açılım itibari ile tamamen naturel bir şekilde karakteriniz anne karnındaki oluşumdan sonra tam manasıyla oturmakta. Bir başka deyişle Burcunuzun yahut Yıldızınızın karakteristiğini yaşamaktasınız. Bu anlatının anlamlandırmaya çalıştığı, mizacınızla ve kalıplaşmış duygu ve davranışlarınızla da yıldız etkileşimi sayesinde kendini dışarı vurmakta, bilinçli yahut farkındalıksız yaşama devam etmektesiniz.

Bu dört element ile ilişki olarak burcunuz açılımına bakarsak: Ateş grubunda dahil bulunanlar: sabırlı, ihtiraslı, inatçı, tuttuğunu koparan, azimli, dediği dedik ve baskın karakterlidirler.Sıcak kanlı ve uyumludurlar, dostlukları mükemmeldir ve gayet iyi niyetlidirler. Sıcak kanlı olmalarından dolayıdır ki bulunduğu ortama sıcaklık yayarlar, hemen herkesle hemen dostluk arkadaşlık kurabilen kişiler olmaları ile de tabir edilebilirler.

Hava grubu ise anlaşması en zor olan karakterde kimselerdir. Kolay gibi görünürler ama bu gruptakileri ikna etmek ve kendinizi onlara sevdirmek epey güçtür bir olgudur. Hava grubunda olanlar çok zeki, inatçı, çekici, alımlı, şeytan tüyüne sahip entellektüelite de ve özgür ruhludurlar. Adeta hayat doludurlar, gezmeyi eğlenmeyi sever ve kafa dengidirler. Kısıtlanmayı ve sınırları asla sevmezler, neşeli ve aynı zamanda sevimlidirler. Herkes tarafından beğenilip sevilir ve daima ilgi odağı halinde olmanın peşindedirler.

Su grubuna dahil olan kimselerin hisleri feci kuvvetli ve çok anlayışlı olmaları ile bilinirler. Bazen içlerine kapanmaları olağandır, alıngan, duygusal, hassas zihin bünyesine sahiptirler. Etraflarından ne kadar darbe yerlerse yesinler yinede insanlara güvenleri sarsılmaz ve daima çok verici taraftadırlar. Çok iyi niyetli olup daima arkadaşlıkları ve dost canlılıkları ile bilinirler. Ailesine ve yuvasına çok evcimen olan Su grubu her ortamı hemen kabul eder ve kendisi için yaşanılası bir ambiyansı hemen kurmasını bilirler.

Toprak grubunda olanlar şekillendirmeyi ve yön vermeyi sevmeleri ile meşhurdurlar. Genel anlamda kendilerinin ya da yakınlarının rüyalarını yahut ideallerini gerçekleştirmeyi severler. Kendilerini yaptıkları işe adapte halde adayan, sorumluluk sahibi kişilerdir. Realist düşünce yapısı sebebi ile olası olayları hemen kavrama yetenekleri gelişmiştir. Son derece dakiktirler ve zamanlamaları sebebi ile tam manasıyla saat gibidir. Aşırı hırslı ve kararlı oluşları bunun getirisi olarak kuvvetli iradeleri sayesinde istedikleri konularda çok başarılı olarak oluşum gösterirler.

İnsanların doğuştan oluşumu tamamlanmış çakraları vardır. Bunu İslami felsefe anlamı ile letaif diye isimlendirebiliriz. Bu çakralar veya lateif de diyebiliriz, kişinin karşısında bulunan kimseyle uyum sağlamasında en büyük etkiyi kişiler arası karşılıklı olarak letaifleri belirlemektedir. Bunu Yıldızname adı altında incelersek. Yapılan Yıldızname bakımınınilgi duydugunuz kimsenin ve sizin çakralarınızın veya diğer tabirle letaiflerinizin karşılıklı olarak birbirini tamamlıyor mu veya ne kadar ne dengedeler? Yıldızname sayesinde bunu inceleyerek ve yıldıznameye bakılarak ilk baştan olumlu veya olumsuz olacak tespitleri sağlamak hayli, mümklün olabilmektedir.


Şayet ikinizin letaifleri uyum göstermiyorsa bunu yapılan bir takım çalışmalarla bir düzen içerisine sokmak ve bu anlamda karşı tarafı büyülemek bir hayli mümkündür. Büyü yapılmadan evvel aşki konularda muhakkak bahsi geçen Yıldızname bakımı mutlak şart ve olması gereken bir uygulamadır.

Bu anlamda hayli yol katetmiş birisi olarak öncelikle bakımların yapılması ve Yıldızname açmak bu işin en ince ve püf noktasıdır.

Çakra ve Letaifden bahsettik doğuştan birbiri ile zıt kutuplarda olan Burçlar da vardır ve sıralaması şöyledir:

KOÇ Burcu tabiat olarak İKİZLER Burcu ile ruh Eşidir. Birbirlerini tam olarak tamamlarlar durumdadırlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç YENGEÇ’dir, Birbirlerine zıt olan bu iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

BOĞA Burcu tabiat olarak YENGEÇ Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam olarak tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç ARSLAN’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

İKİZLER Burcu tabiat olarak ARSLAN Burcu ile ruh eşidir. Birbirlerini tam olarak tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç BALIK’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

YENGEÇ Burcu tabiat olarak BOĞA Burcu ile ruh eşidir. Birbirlerini tam olarak tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç KOÇ’dur. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

ARSLAN Burcu tabiat olarak İKİZLER Burcuyla ruh eşidir.Birbirlerini tam olarak tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç BOĞA’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

BAŞAK Burcu tabiat olarak AKREP Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam olarak tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç YAY’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

TERAZİ Burcu tabiat olarak YAY Burcuyla ruh eşidir. Birlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç OĞLAK’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

AKREP Burcu tabiat olarak BAŞAK Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç KOVA’dır. Birbirlerine zıt olan iki Burç birbirlerini İlk Başta çok itici bulurlar.

YAY Burcu tabiat olarak kova burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç BALIK’dır. birbirlerine zıt olan bu iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

OĞLAK Burcu tabiat olarak BALIK Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç KOÇ’dur. Birbirlerine zıt olan bu iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

KOVA Burcu tabiat olarak KOÇ Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç AKREP’dir. Birbirlerine zıt olan bu iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

BALIK Burcu tabiat olarak BOĞA Burcuyla ruh eşidir. Birbirlerini tam anlamıyla tamamlarlar. Anlaşmazlık gösterdikleri Burç İKİZLER’dir. Birbirlerine zıt olan bu iki Burç birbirlerini ilk başta çok itici bulurlar.

Yüce ALLAH C.C.’hu HİCR Suresinde 16. Ayetinde şöyle bildirmekte: Ve Lekad Cealnâ Fis Semâİ Bürûcen ve Zeyyennâhâ Lin Nâzıryn. Mealen Şöyle Hitap Etmekde Yüce Yaradan: Andolsun ki Biz Semâda (Beyinde) Burçlar Meydana Getirdik (Beyinde Hakikat Müsahedesini Oluşturan Özel Alanlar {epifiz Bezi} Oluşturduk. ) ve Ona İbretle Bakanlar İçin(Çeşitli Özelliklerle ) Bezedik. (A.H.)

Bu ayetden yola çıkarak şunuda belirmek isterim. İnsan ana rahmine düştükten sonra her 40 günde bir annesinin bulunduğu mevkiden yola çıkarak, anne yıldızsal döngüde hangi yıldızın kapsamı içerisindeyse o yıldızın etkileşimine girmekte ve o yıldızdan birtakım yönlendirilmeleri ile farklı ilhamlar alabilmekte. Bebeğin beyin oluşumu hangi yıldızdan daha fazla etkilendiyse bu ölçekte daha bir yaratıcı, duygusal vs. olabilmektedir.

Mesela Mars (Merih) yıldızından daha fazla etkilendiyse otariter olabilen kişi daha titiz ve detaycı bir kişiliğe sahip olabilmektetir. Bu örnekleri dahada çoğaltmak örneklendirmek mümkün tabi. Bu 40 günlük döngüler de annenin ruh haliyle bebekte bir hayli etkilenmekte olup, hangi yıldızın etkileşimi ağır bastıysa bu yönde başarılı olmaktadır.

Konuyla ilgili ünlülerden bir kaç örnekleme verecek olursak Sezen Aksu Yengeç Burcuna dahildir, Gezegeni AY(Kamer) olan bu burç aşki duyguları yüksek, Aşk adına daha fazla üretebilen. Romantik bir komedi dürtüsüne de sahip bir bünyededir.

Albert Einstein Balık Burcuna dahildir. Gezegeni Neptün (Meşteri) olan bu Burç kıvrak zekasıyla olmaz sanılan sorunları çözebilmekte ve bu yönde çok üretken olaması ile bilinmektedir. Balık Burç bünyesindekiler tartışılmaz derecede zekidirler ama çok içe kapanık da olabilmektedirler.

Leonardo da Vinci Koç burcuna dahildir. Gezegeni Mars (Merih) olan bu Burç yaratıcı ilhamda olan daima yenilikler peşinde olması ile bilinmektedir. Tartışılmaz derecede hayranlığınızı uyandıracak buluşlar ile sizi her an şaşırtmaya meyillidirler. Tabi bunlar sadece bir kaç kimseden oluşan örnekler.

Asıl konumuz olan Yıldıznamede birde Cifir İlmi vardır. Cifir İlminde asıl maksat rakamların matematiksel boyutta kesişimleri ile Yıldızınızın ortak paydasını hesaplamak ve işin erbabı kimselerce ruhani yardımla Cifir İlmini, Astroloji İlmi, kısa öz Ebced yardımı alarak ve yorumlayarak Yıldıznameye’de bakmak mümkündür.

Bu iş yüzmeye benzer ilk başta bilen birinden yardım almak Şarttır. Bence aynı Alfabe öğrenmekle eşdegerdedir. Hocası Mahbub birisi olan kısa zamanda hayli yol katedebilmek dedir. Ailevi olarak bu işin ocağında pişmemden sebep, elhamdülillah ilk kalemi elimize aldık ve halen ilmi boyutta konu üzere uğraşılar silsilesi ile haşır neşiriz.


ALLAH C.C.’huya her an düşünce ile bağlı kalın….

arama motoru etiketleri: yıldızname, yıldızname nedir?, yıldızname nasıl bakılır?, yıldızname hakkında bilgi, yıldızname bakımı, yıldızname bakan medyum, medyum, medyum hoca, medyum bakım, medyum bul, medyum ara, medyum yıldızname,

Medyum Esre