Kabala Büyüsü (Yahudi Tılsımı)

Kabala Büyüsü (Yahudi Tılsımı). Kabala nedir? Kabala Büyüsü içerikleri? ,Kabala Büyüsünün nasıl yapılır? ,Kabala Büyüsünü sadece Yahudiler mi yapar? Konuya hakim olarak zengin ve detaylı bir içerikle büyüye yeni bir nefes getiren Medyum Esre bu soruları anlamanız için anlamlandırıyor.

Kabalanın gizli kalmış öğretileri ve Yahudilerin gizlemeye çalıştıkları, Büyüde etkin bir kavram olan Kabala’nın ilk nefesi ve kullanımı, M.S. 100’üncü yıllara dayanan çok özel bir duyumsamadır. Kabala adına eğer genellenecek bir tanım yapılırsa Yahudi öğretileri ve aynı zamanda geleneklerini kapsamlaştırdığı söylemlenebilir. Kabalanın özünde ise bütün anlamıyla Tanrının Hz. Musaya (Moşe) indirilen Tevrat’dan başkaca öğretileri de yer almaktadır. Bana göre Dünyamızda Büyünün ve Tılsımlamaların zirve yaptığı bu dönemlerde yapılan Kabala Büyüleri kesin ve net aynı anda etkisi muhakkakiyetle görülen uygulamalardı. Şimdilerde ise bu öğretilerin uygulanması sebebi ve nihayetinde etkenliğinin kesin sonuçları tecrübebemce sabit olduğundan. Bu değerin unutulmaması adına yoğun olarak büyü ile uğraşanların bu alanda kendilerini Kabala açılımında ki Büyüselliğe adamalarını nacizane tavsiye etmekteyim.

Kabala’nın başlangıcından günümüze kadar olan oluşum süreci:

Kabala adına zaman ilerlemiş bilinen bilgilere deneme üstüne denemeler yapılarak, yeni bilgi akitleri ve öğretiler eklenmiştir. Bu döneme Kabalanın 2. yükseliş devride diyebiliriz 3. ve 6. y.y.’lara rastlayan bu zamanda bilgin Sefer Yetriza’nın yazmış olduğu ”Ottiyot De Avraham Avinu” adlı eseri zamana damgasını vurmuştur. Daha ilginci ise şu anda yazılan Vefklerin temelini o zamana ait olarak kullanılan İbranice harfler ve rakamlarla matematiksel bir döngü içerisinde formülize eden Yetzira, Vefk ilmini keşfeden ve bu ilmi bulan kişidir diyebiliriz. Sonraları İslam alimleri tarafından Arapça harfler ve rakamlarla ilişkilendirilerek bu gün kullanılan Vefkler kullanılır hale gelmiştir, bence gösterilen kanıtsal değerler sayesinde bu sonuca varılmakta.İslam alemi Büyü ve ruhani ilimler konusunda Yahudilere çok şey borçludur.

Kabala’nın tarihinde bir önemli diğer zaman dilimi M.S. 12. y.y.’lara denk gelmekte ve bu zamanda önemli icraatlar türetilmek de ve zamanın en bilinen eser yazıtı ”Sefer ha-Bahir” olarak yerini almaktadır. Bu esere daha öncelerde bilinenlerden farklı olarak, Doğu’dan Avrupa’ya gelen gizemli kavram ve uğraşıların eklenmesi ile zirveye ulaşmış olan yazıt günümüze bir manada ışık tutmaktadır. Bu eser sayesinde Yıldızların yörünge açıları ile insana etkileri daha bir iyi saptanır durumda olmuş ve eser bir nevi klavuz değeri kazanmıştır.

En gizemli ve etkili Kabala yazıtına ise 13. y.y.’da İspanya’da saptanmıştır. Bu yazıt da Tevrat da olmayan yazıların okunması ile ”görünmez yazı ile” Büyü yapımı olmuştur. İlgili eser ”Sefer ha-Temuna” adı ile bilinir ve bu isimle ile anılır.

Kabala öğretisi 15. y.y.’da Din değiştiren Yahudilerin Hristiyanlığa geçmesi ile bir ivme daha atlamış ve Hristiyan kültürüne de farklı bir perspektif getirmiştir.

Kabalayı anlamak adına açıklanan ilk eser İbranice’den farklı bir dille 1517’de yayınlanmıştır. Bu eserin ismi ”De Arte Cabbalistica” olmakla beraber konu ile ilgilenenlerin okumasını tavsiye etmekteyim.

Kabala çok derin içinden çıkılması neredeyse imkansız bir hummandır. Fakat Kabala kültüründe ki büyüsel farkındalığın zevkine varanların bu uğraşıyı bırakması bir hayli güçtür vesselam. Kabalanın nasıl etkin hale geldiği ve Kabala Büyü öğretisi sayesinde yapılan işlemin etkin hale gelmesi adına İnsan vücudunun çeşitli kısımlarına denk gelen ve bu döngüye uygun rakamsal değerlerin tespit edilmesi sonucunda işlem uygulanması ve insanın yaradılış mikrokozmosuna etki etmesi adına Kabala Büyüsü için Büyünün sanatsal yorumlamasıdır denilebilir.

Kabala Büyüsünde sonuç kesin ve net üstün başarıdır.”bu konuya hakim olmam, Mısır’da bu konu ve benzeri Metafiziksel eğitimler veren bir kurumda eğitim görmemden sebeple daha sonrasında seneler, seneler sonra bir tez hazırlamam ve sunumumun istenmesi olmuştur elhamdülillah.”

Medyum Esre

arama motoru etiketleri: kabala, kabala nedir?, kabala hakkında bilgi, kabala büyüsü, kabala büyüsü hakkında, kabala büyüsü nasıl yapılır, yahudi tılsımı, medyum, medyum kabala büyüsü, kabala büyüsü medyumlar,