.4 Nisa Suresinin Sırları

Nisa Suresinin Sırları, Kur’an-I Kerim’deki bütün sureler gibi Nisa süreside kendi içerisinde bulunan sırlardan bir nebzede olsa bahsedeceğim.

Nisa Suresi 176 ayetten meydana gelmiştir ve 3745 kelimeden oluşum gösterir ve 16 030 harften meydana gelmiştir. 6 ulvi ve 6 sufli hadimlerini hesap edersek ezelden ebete 192 260 hadimi yani görevlisi vardır.

  • Nisa suresinin en büyük havas ve özelliği huzur verici olmasıdır. Okunduğu hane veya yerde müthiş huzur ve sükunet verici olması ile bilinen sureyi huzur vermek ve huzur temini için okuyabilirsiniz. “Aile arası geçimsizliklerde ben bu sureden ve görevlilerinden yardım almaktayım.”
  • Aynı şekilde bir kimseye şirin görünmek adına Nisa Suresinin şu beş ayeti şu niyetle 11 defa okursa,  kişiler arası şirinliğe sebebiyet verir. Allah’ım bu sure hakkına bana sevdiğimi şirin eyle der ve akabinde:”  Bismillahirrahmanirrahıym* İn tectenibü kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhilküm müdhalen kerime [Nisa 31], İnnalahe la yezlimü miskale zerreh, ve intekü haseneten yüdaıfha ve yü’ti min ledünhü ecran aziima [Nisa40], İnnalahe la yağfiru ey yüşrake bihi ve yagfirü ma düne zalike limey yeşa, ve mey yüşrik billahi fekadiftera ismen azima [Nisa 48], Ve lev ennehüm iz zalemü enfüsehüm caüke festağferullahe vestağfera lehümür’rasülü levecedullahe tevvaber rahıyma [Nisa 64], Ve mey ya’mel sûen ev yezlim nefsehu sümme yesteğfirullahe yecidillahe gafurar rahima [Nisa 110].” Yukarıda vermiş olduğum formül eşler arasını düzeltmekte de çok etkendir. Böyle bir sıkıntınız varsa lütfen uygulayın.

Medyum Esre

arama motoru etiketleri: kuran suresinin sırları, kuran surelerinin şifası, kuran surelerinin havas’ı, nisa suresi özellikleri, nisa suresi tılsımları, nisa suresi havas, nisa suresi medyum, medyum, eşler arasını düzelten sure, medyumlar, nisa suresi nasıl kullanılır, nisa suresi ile tılsımlamalar, nisa suresi hakkında,