27 Neml Suresinin Sırları

27 Neml Suresinin Sırları, Neml Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir suredir. 93 ayetten meydana gelen sure 1317 kelime ve 4799 harften oluşmuştur. Aynı zamanda surede 57588 adet ulvi ve süfli hadim görev yapmaktadır.

Neml suresini okuyan ansızın gelen beladan kendini muhafaza eder.

– Bir yerin yağmura doyması için Neml Suresinin 59_60_61_62_63_64. Ayetlerini topluca okumakta büyük fayda vardır yağmur yağmasına vesiledir. Ayetler şöyledir: Kulil hamdü lillahi ve Selamün ala ıbadi hİlleziynestafa, allahu hayrun emma yüşrikun. Emmen halekas semavati vel arda ve enzele leküm mines semai maen, feenbetna bihi hadaika zate behcetin, ma kane leküm en tünbitu şecereha. Eilahun meallah. Bel hüm kavmün yadilun. Emmen cealel arda kararen ve ceale hılaleha enharen ve ceale leha revasiye ve ceale beynel bahreyni haciza. Eilahun meallah. Bel ekseruhüm la yalemun. Emmen yüciybül mudtarra (muzdarre) iza deahü ve yekşifüssue ve yecalüküm hulefael ard. Eilahun meallah.  kaliylen ma tezekkerun. Emmen yehdiyküm fiy zulümatil berri vel bahri ve men yursilürriyaha büşran beyne yedey rahmetihi eilahun meallah. Teaallahu amma yüşrikun. Emmen yebdeül halka sümme yuıydühu ve men yerzükuküm minessemai vel ard. Eilahun meallah. Kul hatu burhaneküm in küntüm sadikıyn.

 – Her türlü havas ilmine hakim olmak için Neml Suresi 93. Ayeti çokça zikir edilmelidir. Ayet şöyledir: Ve kulil hamdü lillahi seyüriyküm ayatihi fetarifuneha. Ve ma rabbüke bi ğafilin amma tamelun.

Eşinden devamlı şiddet gören ve hor görülen bir kimse bu ayeti herşeyin iyi olacağını umarak okursa istedikleri yerine gelir eşi ile arası eskisinden iyi olur.

Medyum Esre