24 Nur Suresinin Sırları

24 Nur Suresinin Sırları, Nur Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir suredir. 64 ayetten meydana gelen sure 1316 kelime ve 5330 harften oluşmuştur. Aynı zamanda surede 63960 adet ulvi ve süfli hadim görev yapmaktadır.

  • Kötü huylu koca için bu huylarından kurtulması için okunursa her türlü kötü huyundan vazger.
  • Tansiyon ve benzeri rahatsızlığı olanlar bu sureyi okursa Allah’ın izni ile bu dertten kurtulur.
  • Nur Suresinin 35_36_37_38. Ayetlerini Perşembe ve Cuma günü oruçlu olduğun halde ikindiden sonra 313 defa okursan büyük rızık ve maddi imkana kavuşursun, ayetler şöyledir: Allahu nurus semavati vel ard. meselü nurihi kemişkatin fiyha mısbah. elmısbahu fiy zücacetin, ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceretin mübareketin zeytûnetin la şarkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yudıyu ve lev lem temseshü nar nurun ala nur. yehdillahu linurihi men yeşa. ve yadribullahul emsale linnas. vallâhu bi külli şeyin aliym, fiy buyutin ezinallahu en türfea ve yüzkere fiyhesmuhu yüsebbihu lehu fiyha bil ğudüvvi vel asal, ricalun la tülhiyhim ticaretün ve la beyun an zikrillahi ve ikamis salati ve iytaizzekati, yehafune yevmen tetekallebu fiyhilkulubu vel ebsar, ricalun la tülhiyhim ticaretün ve la beyun an zikrillahi ve ikamis salati ve iytaizzekati, yehafune yevmen tetekallebu fiyhilkulubu vel ebsar, liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu ve yeziydehüm min fadlihi, vallahu yerzüku men yeşau bi gayri hisab. ricalun la tülhiyhim ticaretün ve la beyun an zikrillahi ve ikamis salati ve iytaizzekati, yehafune yevmen tetekallebu fiyhilkulubu vel ebsar, liyecziyehümullahu ahsene ma amilu ve yeziydehüm min fadlihi, vallahu yerzüku men yeşau bi gayri hisab.

Medyum Esre

arama motoru etiketleri:kuranda ki büyülü ayetler, kur’an ve medyum, kur’an ve medyumlar, medyum, medyum esre, medyumlar, kocanın huyunu değiştirmek için kur’an ve sure, dünyalık elde etmek için kur’an ve sure, tansiyon hastalığı için sure, hastanın şifası için kur’an ve sure, kur’an ve sırları, mü’minun suresinin sırları, çeşitli özellikleri ile ayetler, nur suresinin hadimi, nur suresinin özellikleri, kur’an görevlileri, kur’an ve büyü, kur’an ve medyum, kur’an ve havas,