.2 Bakara Suresinin Sırları

.2 Bakara Suresinin Sırları saymakla bitmez elbette ama Bakara Suresinin  içeriğinde bulunan bazı gizlilikleri sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Bakara Suresi 286 ayetten oluşan 6121 kelimeden meydana gelen ve 25500 harflik kombinasyonu ile Kur’an-ı Kerimin en uzun surelerinden olma özelliğini taşıyan yapıdadır. 25500 harf dedik her harfinde 6 ulvi, 6 sufli hadimi mevcut olan Surede 306.000 hadim görevli her anında bu sure adına kıyamete değin çalışmaktadır.

Bakara Suresinin sırları dedim, yazım aşamasında olan ve bu yapıda ki sırlar uzun çalışma gerektiren bir bilgi ve öğreti gerektirdiği için konuya daha hakim olmak adına esre iletişimden sayfası üzerinden bilgi vermeye hazırım. ”her harf hadimini vefk ve tılsımlama yapılarak kullanılması gibi”

Sayfa içeriği olarak kendinizin okuyarak bazı havas ve tılsımlamalar yapabileceğiniz öğretiler ile sizi baş başa bırakıyorum.

Bakara Suresi bu üç harfle başlar Elif, Lâm, Mim.  Bu üç mübarek harf hemen her tılsım ve Büyünün ana kaynağını oluşturmakta kullanılmaktadır. Şöyle ki kendi oluşturabileceğiniz bir Büyülemeyi size açıklamalı olarak aktarıyorum. Sevilmek için bu harfleri sol elinizin yüzük parmağına nakşedin, bu tükenmez kalemle de olabilir. Sol elinizi yumruk yapıp kalbinizin üzerine koyun ve falan kişinin aşkı köz olsun bana deyip 21 defa mübarek harfler: Elif, Lâm, Mim tekrar edilir. Aynı şekilde ikinci ve son kez, falan kişinin aşkı köz olsun bana diyerek 21 defa daha Elif, Lâm, Mim harfleri zikir edilir ve malum şahsın yanına gidince yumruk yaptığınız eliniz açılır. Bundan sonrası sevmek ve sevilmek size kalmış. Başarının tadını çıkartın.

Bakara Surenin ilk üç ayeti defin sonrasında İmamın ölen kişiye dini telkin verip okuması ile ölen kişinin dinen artık ebedi yolcu olduğunun tamamlamasıdır. İmam son dua olarak Bakara suresinden ilk üç ayeti okur ve kabirden ayrılır. Ölen bir yakınınızın kabrine gittiğiniz vakit Allah selamı verip bu ilk üç ayeti okursanız yakınınız olan kabirde ki kimse bu üç ayet hürmetine kim olduğunuzu anlar ve sizi dinleme imkanı bulur. Bu ilk üç ayet şöyledir:” Bismillahirrahmanirrahıym* Elif, lâm, Mim* Zalikel kitabüla Raybefih. Hüdenlil’müttekıyn* Elleziyne yuminune bilğaybi ve yukıymünes Salate ve mimma Razaknahüm yünfikun*”

Bakara Suresinin 255. Ayetini uyandığınızda evden çıkmadan 7 defa okuyup, her bir okuduğunuz ayet el kürsi’yi her bir yönünüze ki bunlar altınıza, üstünüze, önünüze, arkanıza, sağınıza, solunuza ve yedinciyi de etrafınızda bir çember çevirir gibi nefes ederseniz bulunduğunuz haneye tekrar gelene kadar size kimse hiçbir fenalık yapmayı düşünemez bile.

Allah c.c.’hûdan bir isteğiniz olduğunda ivedi olarak karşılık görmek, isteğinizin yerine gelmesini istiyorsanız, isteğiniz olana kadar uykudan uyandıktan hemen sonra 157 defa: “Elif, lam, mim. Allahü lâ ilâhe illa hüvel’Hayyül’Kayyüm” demeye devam. Göreceksin ki isteğin ne ise umduğundan kısa bir zamanda senin olacak bir vesile ile karşılaşacaksın. İsteğin olunca hamd ve şükür’ü ihmal etme.

Bakara Suresi bünyesinde öyle bir ayet vardır ki bu ayet diğer ayetler arasında bu ayetlerin seyididir:”ulusu, efendisi, en faziletlisidir.” bu ayet el Kürsi’dir.

“Bismillahirrahmanirrahıym. Allahü la ilahe ialla hüvel-Hayyül-kayyüm, la te’huzühü sinetüv vela nevm, lehü ma fissemavati ve ma fil’ard. Men zallezi yeşfeu indehu illa bi’iznih, yalemu ma beyne eydihim, velahalfehum, velayuhitune bi’şey’im min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel ard. Vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel-aliyyül-aziym.”

Ayel Kürsi’nin havas ve tılsım bakımından faydaları saymakla bitmez bir okyanustur. Biz ise bunu dillendirerek okyanusta bir damla misali sizinle birkaç damla paylaşalım istedim.

  • Yatarken uyumadan evvel okunursa uyanana kadar başınızda ayetel kürsinin bir hizmetlisi sizi bekler.
  • Bir tehlike ile karşılaştığınızda akıl eder okursanız Allah’ın himayesinde girer hiçbir fenalıkla muhattap dahi olmazsın.
  • Gece hanende okursan komşuna bile gelecek zararları önleyici etkide kalkan vazifesi görür.
  • Evden çıkarken okumanın faydaları sayılamayacak kadar çok, sen sen ol bu kendi yapacağın tılsımlamadan feragat etme ve muhakkak uygula.
  • Ayet el kürsi her türlü korku ve evhamları giderici etkidedir, mahrum kalma ve bu mübarek ayetleri okumaya süreklilikle devam et.
  • Ayet el kürsi okuyanın özgüveni ve insanlar içerisinde itibarı ve derecesi artar. Bu ayeti topluluk içerisinde içerinden okumak konumunu ve derecenin yükseltir.
  • Bereket ve bolluk için aklınıza her geldiğinde mutfağınızda okumayı sürdürün. Naıl bereket ile rızkınızın çoğaldığını müşahede edeceksiz.
  • Sıkıntı ve stresli anınızda Ayetel kürsi okumak bütün kaygılarınızı nötralize etmenin en etkin anahtarıdır.

Medyum Esre

arama motoru etiketleri:kuran suresinin sırları, kuran surelerinin şifası, kuran surelerinin havas’ı, bakara suresi özellikleri, bakara suresi tılsımları, bakara suresi havas, bakara suresi medyum, medyum, bakara suresi özellikleri, medyumlar, bakara suresi nasıl kullanılır, bakara suresi ile tılsımlamalar, bakara suresi hakkında, ayetel kürsi kullanımı, ayetel kürsi özellikleri, ayetel kürsi faydaları, ayetel kürsi ne amaç ile okunur, elif lam mim tılsımı,