11 Hûd Suresinin Sırları

11 Hûd Suresinin Sırları, Hûd Suresinin bildiğimiz vede bilinmeyen bir çok havas vr sırrı bünyesinde toplamış bir suredir.123 ayetten meydana gelen sure 1.600 kelime ve9.567 harften oluşmuştur.Aynı zamanda surede 114.804 adet ulvi ve süfli hadim görev yapmaktadır.

  • Ömrünüzde bir kere okumanız suda boğulmanızın önüne set çekmektedir. Dolayısıyla ömründe bir kere okuyan suda boğulmaz.
  • Herhangi bir muradınızın olması adına bu niyetle 3 ihlas bir fatiha ve ardından Hûd suresini 3 kere okuyup isteğinizi Allah c.c.’hûdan isterseniz kısa zamanda istediğinize kavuşursunuz ki bu aşk olur, sevgi olur veya dünyalık bir istek. İstemek bizden takdir Allah’tan.
  • Hangi türden ve ne şekilde olursa olsun zalimin zulmünü önlemek amacı ile 9 kere okunur. Bu sayede zalim kimse ya yola gelir ya başına bir musibet iliştirilir. “Bir çok defa denenip sonuca ulaşılan bu formülü hak etmeyen kimseler hakkında  uygulamayınız.”
  • Ezberlemenin ve hıfz etmenin anahtarı hus suresinin şu ayetleri ile size daha kolay gelecektir:” elif laaam ra. kitabun uhkimet âyâtuhu sümme fussılet min ledün hakiymin habiyr. ella ta’budu illallah. inneniy leküm minhu neziyrun ve beşiyr. ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyHİ yümettı’küm metaan hasenen ila ecelin müsemmen ve yü’ti külle ziy fadlin fadlehu. ve in tevellev fe inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin kebiyr. İlallâhi merciuküm. ve hUve alâ külli şey’in kadiyr.”

Medyum Esre

arama motoru etiketleri: kur’andaki büyülü ayetler, kur’an ve medyum, kur’an ve medyumlar, medyum, medyumlar, hûd suresinin sırları, çeşitli özellikleri ile ayetler, medyum esre,kur’anda bulunan koruma ayetleri, denizde bogulmamak için ayet,hıfzı güçlendiren ayet, ezberlemeyi kolaylaştıran ayet, hûd suresi hakkında,hûd suresi hadimi, kur’an görevlileri, kur’an ve büyü,kur’an-ı kerim havas,