.1 Fatiha Suresinin Sırları

Fatiha Suresinin Sırları, bu ayeti her namazımızda ve her rekatta okuyoruz. Peki Fatiha Suresinin ne gibi bir gizliliği ve havas’ı var biliyor musunuz?

Bir isteğiniz olduğunda veya bir hacetiniz varsa öncelikle negatifliklerden temizlenmek adına abdest alıyoruz. Abdesti alırken abdest dualarını bilmiyorsak her uzvumuzu yıkarken ALLAH’ım şu suyun paklığı gibi sende elimi, yüzümü, ayağımı hangi uzvumuzu yıkıyorsak temizle  diyoruz. Sonrasında ALLAH rızası için iki rekat namaz kılıyoruz. Namazın sonrasında kolaylıkla hacetimizin ve dua kabulü isteğimizin görüleceği şu duayı 77 kere okuyoruz. Hacetinizin ve isteğinizin kabul olması dileğiyle. Dua şöyledir:

“Bismillahi-rrahmani-rrahıym! Rabbi’Es Elüke Bil İsmi-llezi Fetahte Bihi İlmül Emri Vel Halkı Bi Sırri-ttecelli Lil Hakkıl Muzhir Li Seebebi-ttenzil ,Vel Müteali Emren ve Vücuden ve Bütunen ve Ma’kulen Zalike Hissen Limen Eyyedte ,Bel Malümen Limen Eşhedte ,Mechulen Limen Eyyedte ,Bel Malümen Limen Eşhedte ,Mechulen Limen Şi’te’ma Tüşabih Eyyedte ,Bel Malümen Limen Eşhedte ,Mechulen Limen Şi’te’ma Tüşabih Minhü La Takdehü Fi Vahdetin Ma Ahkemet Minel Hikmeti..Ya Alim ,Ya Halim ,Ya Fettah ,Ya Rab.. Es Elüke Allahümme’Bi Sırril İzafetü El Rabitatü. Beyne HadretülVücud Vel İmkan ,Elmuktadiytü Li Zuhurü-nna’til Azami Ve-ssirrül Müyemmemi Bi Subutil İlahiyyati Umumen ve Hususen ,Bed En ve Avden, An Siatil Ulumi-rruhaniyyeti Elleti La Tetenaha İstikraren ,Ev Sübut An FezHas El Rahimiyyeti, Elleti La Tetenaha El Vakiatü ,Şühudül Beyanül Mukterib Bil Ev Sübut An Fez Has El Rahiymeti ,Elleti La Tetenaha El Vakiatü ,Şühudül Beyanül Mukterip Bil Kurbil Mechulül Mahıyyeti.. Ya Rahman, Ya Rahim ,Ya Fettah’es Elüke Ettedbir Ve-tteysir Vel Mauneti Ve-ttakdir..Vel Hıfzı Vel Fevzi Vel Riayeti Vel Sitri Vel Tekmil.. Ve Tayyibül Rızık Vel Bereketi Ve-rrecalü ve Hüsnü-zzanni BikeVel Ye’si Min Gayrike “

Bir haceti olan kimse akşam namazından hemen sonra 40 Fatiha okur ve ne diliyorsa ALLAH C.C.’hûdan İsterse dileği hemen gerçekleşir isteği yerine gelir.

  • İtibar görmek adına da Fatiha Suresi azametli bir suredir. Sevilip sayılmak istediğiniz bir meclise girmeden 19 defa Fatiha Suresini okursan daha önce görmediğin alaka ile karşılaşırsın.
  • Uyumadan evvel 9 defa Fatiha Suresini okumak uyanana kadar huzur verici etkisi  ile bilinir.
  • Fatiha Suresi her türlü vücut kırgınlığına iyi gelir. Ağrıyan uzvunuza elinizi koyun ve içtenlikle Fatiha Suresini okuyun, göreceksiniz ki ağrınız hafifleyecek dahası ağrı kaybolacak.
  • Fatiha Suresi 70 türlü şifası olduğu bilinmektedir, her türlü sıkıntınızda Fatiha Suresini okumaya devam ediniz.
  • İstediğinizi elde etmek adına sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 Fatiha okumak ile isteğinizi kısa zamanda elde etmenize vesiledir.
  • Akşam namazından sonra 100 defa Fatiha okumak fakirlik sıkıntısından kurtulmanıza vesile olacaktır ve bu mübarek Sure sayesinde zenginlik kapıları size açılacak
  • Bir seferde 1001 defa bu mübarek sureyi okumak ile istediğiniz ne olursa olsun kavuşmanıza en büyük vesiledir.

Medyum Esre

arama motoru etiketleri:kuran suresinin sırları, kuran surelerinin şifası, kuran surelerinin havas’ı, fatiha suresi özellikleri, fatiha suresi tılsımları, fatiha suresi havas, fatiha suresi medyum,medyum, dilek için fatiha suresi, medyumlar, fatiha suresi nasıl kullanılır, fatiha suresi ile tılsımlamalar, fatiha suresi hakkında,