10 Yûnus Suresinin Sırları

.10 Yûnus Suresinin Sırları, Yûnus Suresinin bildiğimiz vede bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir suredir. 109 ayetten meydana gelen sure 1.832 kelime ve 9.099 harften oluşmuştur. Aynı zamanda surede 109.188 adet ulvi ve süfli hadim görev yapmaktadır.

  • Hakkınızda her türlü kötü düşünceye sahip kimselerin kötülüklerine maruz kalmamak için Yûnus suresini 21 defa okumak icap etmektedir.
  • Kolay doğum yapmak için sureyi temiz bir su içerisine okuyup nefes etmek ve doğum yapacak kimseye bu sudan içirmek kalan su ile göbek bölgesini ovarak Yûnus suresi 31. Ayetini okumak kolay doğuma sebebiyet veririr, Ayet şöyledir: “ kul men yerzükuküm mines semai vel ardı emmen yemliküs sem’a vel ebsare ve men yuhricülhayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve men yüdebbirul emre, feseyekulunallâh. fekul efela tettekun.”
  • Büyü ve Efsun iptali için Yûnus suresinden derlediğimiz şu ayetlerin okunması lazım gelmektedir: “İnnelleziyne amenû ve amilus salihati yehdiyhim rabbühüm bi iymanihim. Tecriy min tahtihimül enharu fiy cennatin na’ıym. Felemma caes seharetü kale lehüm Musa elku ma entüm mülkün. Felemma elkav kale Musa ma ci’tüm bihis sihr. innallâhe seyubtıluh. innAllâhe lâ yuslihu amelel müfsidiyn. Ve yuhıkkullahul hakka bi kelimatiHİ velev kerihel mücrimun.
  • Psikolojinizin veya moralmanınızın düzelmesi adına Yûnus suresinin şu ayet terkibini kendinizi iyi hissedene kadar tekraren tekrar okuyun ayetler şöyledir: “kulinzuru ma zâ fiys semavati vel ard. ve ma tuğnil ayatü vennüzüru an kavmin lâ yu’minun. ve in yemseskellahu bidurrin fela kâşife lehu illâ hu. ve in yüridke bihayrin fela radde li fadlihİ, yusıybu bihi men yeşau min ıbadiHİ, ve huvel gafûrur rahıym.

Medyum Esre

arama motoru etiketler: kur’andaki büyülü ayetler, kur’an ve medyum, kur’an ve medyumlar, yûnus suresinin sırları, kolay dogum için ayetler, medyum esre, düşmana karşı ayet, ku’anda bulunan koruma ayetleri, kur’an ve tılsım, yûnus suresi medyumlar, yûnus suresi hakkında, yûnus suresi hadimi, kur’an görevlileri, kur’an ve büyü, ruhi sıkıntı için ayet, ruhi sıkıntı için dua, kur’an-ı kerim ve havas,